Bedrijfsoverdracht

RBN Belastingadvies is regelmatig betrokken bij een bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername. Een bedrijfsoverdracht binnen de familiesfeer komt met enige regelmaat voor in onze praktijk. Daarnaast komt het ook voor dat een bedrijfsoverdracht dient te worden begeleid in situaties waar er tegengestelde belangen zijn tussen de verkoper en koper of overnemer, bijvoorbeeld in situaties waarin de overnemer geen familie is van de overdrager. Een bedrijfsoverdracht is voor zowel de verkoper als de koper een serieuze zaak. Voordat u het bedrijf verkoopt of overdraagt hebt u vaak jarenlang gewerkt om uw bedrijf daar te brengen waar het nu is. U wilt daarom graag dat de bedrijfsoverdracht plaatsvindt aan een capabele opvolger of overnemer, zodat het bedrijf nog jaren mee kan gaan.

Als overnemer of opvolger van een bedrijf wilt u graag weten of de prijs die u betaalt reëel is en wat u daarvoor precies krijgt. Als eigenaar van een bestaand MKB-bedrijf wilt u wellicht via een overname uw bedrijf sneller laten groeien; u wilt dan weten of de overname van het bedrijf voldoende bijdraagt aan verdere groei van uw bedrijf (en synergievoordelen). Van belang zijn ook waarborgen van de overdrager om een garantie te hebben in het geval de zaken te mooi zijn voorgespiegeld door de overdrager of de cijfers niet blijken te kloppen.

Vragen die opkomen bij een bedrijfsoverdracht

Een bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername confronteert de betrokken partijen met veel verschillende juridische en bedrijfseconomische vragen, zoals:

 • hoe om te gaan met bestaande contractuele verplichtingen
 • het al dan niet overnemen van het personeel; hoe om te gaan met de situatie waarin de koper van plan is te saneren en een aanzienlijk deel van het personeel te ontslaan;
 • past de koper qua mentaliteit of karakter wel bij het bedrijf en de klanten van het bedrijf
 • wat te doen als blijkt dat de kinderen of familie die beoogd waren als opvolger niet geschikt zijn;
 • wat zijn de mogelijkheden als blijkt dat de meest geschikte overnemer niet voldoende middelen heeft om de overname volledig bij de levering te betalen?
 • onder welke voorwaarden is een betaling van de koopsom in termijnen een geschikte oplossing? Rekening dient hierbij te worden gehouden dat de verkoper dan meer risico loopt.
 • Onder welke voorwaarden is het verstandig de verkoopprijs afhankelijk te stellen van toekomstige winst; in hoeverre dient de verkoper hierbij grip te behouden op het beleid van het bedrijf.
 • Wat is de beste manier om een derde partij als financier te betrekken bij de bedrijfsoverdracht?
 • dient de overdrager direct af te rekenen over bestaande stille en fiscale reserves
 • hoe kan optimaal gebruik worden gemaakt van fiscale faciliteiten (in het bijzonder de bedrijfsopvolgingsfaciliteit)
 • de mogelijkheden om box 2 heffing en wellicht erfbelasting te voorkomen
 • hoe kan de verkoop aan een buitenlandse partij zo fiscaal aantrekkelijk mogelijk worden opgezet;
 • hoe dienen eventueel aanwezige patenten en octrooien binnen het bedrijf gewaardeerd te worden
 • wat is de meest zuivere wijze van waardering van de onderneming of de aandelen in het bedrijf rekening houdend met het bovenstaande.
 • Wat kan de verkoper het beste doen met zijn verkoopopbrengst na een succesvolle verkoop (financiële planning);
 • Wat dient te worden gedaan in geval een onderneming of bedrijf dient te worden overgedragen in het kader van de verdeling van een nalatenschap of een naderend overlijden van de ondernemer.

Al deze aspecten maken dat een bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername vaak zeer complex is en veel tijd in beslag neemt.

Multidisciplinaire benadering bedrijfsoverdracht

De gemiddelde belastingadviseur, accountant of boekhouder zal een bedrijfsoverdracht veelal primair vanuit zijn eigen discipline benaderen. RBN Belastingadvies is ervaren in de advisering van de overname van ondernemingen en bedrijven en werkt nauw samen met een multidisciplinair team van deskundigen (onder andere op juridisch, financieel, technisch, ICT en bedrijfskundig gebied) dat in staat is een succesvolle en veilige bedrijfsoverdracht te bewerkstelligen voor zowel de overdrager als de overnemer. Door deze strategische samenwerking van RBN Belastingadvies met deskundige partners kan een bedrijfsoverdracht snel, professioneel en tegen veel lagere kosten worden afgewikkeld, dan wanneer u een groot consultancykantoor of advocatenkantoor inschakelt om uw bedrijfsoverdracht te begeleiden.

Meer informatie over onze diensten?