RBN belastingadvies heeft een erkenning als RB-kantoor

RBN Belastingadvies gevestigd in Zaandam, heeft een erkenning als RB-kantoor.

Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de fiscale advisering in handen is van een erkend Register Belastingadviseur. Mr drs Ruben de Wit is oprichter van RBN Belastingadvies en is afgestudeerd als fiscaal jurist en fiscaal econoom en hij is tevens erkend Register Belastingadviseur.

Register Belastingadviseurs

Het Register Belastingadviseurs (RB) is dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het Midden – en Klein Bedrijf (MKB). Het Register Belastingadviseurs (zie: www.rb.nl) heeft ruim 7.500 leden peildatum december 2018. Voor vaktechnische informatie, ondersteuning in de beroepsuitoefening, belangenbehartiging richting overheid en politiek kunnen de leden bij het RB terecht. Het RB verzorgt opleidingen om Register Belastingadviseur (RB) te worden. Voorts eist het RB dat haar leden minimaal voldoen aan eisen van Permanente Educatie: de leden moeten daarom ieder jaar een aantal cursussen en opleidingen volgen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden. De belastingwetten veranderen immers met grote regelmaat. Van alle ontwikkelingen en ins en outs van het belastingvak is een Register Belastingadviseur dan ook op de hoogte.

Van een Register Belastingadviseur mag worden verwacht dat hij of zij een integer, pragmatische adviseur is, met gevoel voor ondernemerschap en met uitgebreide juridische & fiscale kennis en ervaring. Eventuele klachten over een RB-adviseur kunnen bij het Register Belastingadviseurs worden ingediend en kunnen leiden tot tuchtrechtelijke sancties voor de betrokken belastingadviseur. Dit vormt een waarborg voor de kwaliteit en integriteit van de aangesloten Register Belastingadviseurs.

Opleidingseisen en integriteitseisen

Vanwege het feit dat belastingadviseurs die zijn aangesloten bij het RB moeten voldoen aan strenge opleidingseisen en integriteitseisen, staan erkende RB adviseurs in hoger aanzien bij de Belastingdienst dan belastingadviseurs of boekhouders die niet zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie. Een erkend RB kantoor zal dan ook minder snel te maken krijgen met problemen en controles van de Belastingdienst en zal ook beter in staat zijn om bestaande conflicten met de Belastingdienst sneller op te lossen.

Kwaliteit is de belangrijkste pijler van het RB, dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Uw belangen worden door een Register Belastingadviseur optimaal behartigd.