Fiscaal advies voor ondernemers en bedrijven

Hieronder wordt een overzicht behandeld van cliënten waar RBN Belastingadvies fiscaal advies voor verzorgt:

 • Bedrijven in het Midden en Kleinbedrijf (MKB), zoals BV’s, NV’s en vennootschappen onder firma
 • Startende ondernemers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) (zoals de zelfstandige timmerman/aannemer/thuiszorgverlener/webdesigner/tekstschrijver/therapeut etc)
 • Directeur-grootaandeelhouders (DGA)
 • Particulieren

Fiscaal advies voor MKB bedrijven

RBN Belastingadvies verzorgt fiscaal advies voor eenmanszaken, firma’s en BV’s/NV’s in de omgeving van Zaandam, Alkmaar en Amsterdam met betrekking tot hun algehele fiscale planning (taxplanning). Onder andere kan worden gedacht aan:

 • een fiscale scan: hierbij wordt onderzocht of uw bedrijf misschien te veel belasting betaalt en of uw huidige boekhouder of accountant mogelijk aftrekposten heeft laten liggen.
 • een analyse van de mogelijkheden en risico’s van nieuwe (fiscale) wetgeving voor uw bedrijf
 • bedrijfsopvolging
 • inbreng van de onderneming in de BV
 • samenwerking
 • overname
 • due diligence bij de overname van een ander bedrijf
 • verplaatsten van activiteiten naar het buitenland (internationale taxplanning);
 • optieregelingen voor personeel
 • opstellen van overeenkomsten terzake van aandelenoverdracht, huur, management, arbeid, etc tussen bijvoorbeeld een BV en haar aandeelhouder.
 • optimaal gebruik van fiscale faciliteiten zoals de ondernemersaftrek (bestaande uit: – zelfstandigenaftrek – startersaftrek – meewerkaftrek – speur & ontwikkelingsaftrek – stakingsaftrek), investeringsfaciliteiten (kleinschaligheids-investeringsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving), de herinvesteringsreserve, de octrooibox.
 • administratieve ondersteuning bij alle fiscale aangelegenheden waaronder de salarisadministratie
 • liquidatie van een onderneming

Voor BV’s en NV’s kan, naast de hierboven genoemde onderwerpen, gedacht worden aan fiscaal advies en begeleiding bij:

 • een aandelenfusie
 • bedrijfsfusie (activa-passiva transactie)
 • een juridische fusie of juridische splitsing
 • het optimaal gebruik maken van de deelnemingsvrijstelling
 • het aangaan of verbreken van een fiscale eenheid

Verder helpen de belastingadviseurs van RBN Belastingadvies u ook met het maken van de juiste keuzes bij veel voorkomende onderwerpen, zoals:

 • fiscaal advies over de keuze om de bedrijfsauto privé aan te houden of op de zaak te zetten
 • het maximaliseren van de aftrek en/of vergoeding van (reis)kosten, kledingskosten, telefoonkosten

Fiscaal advies voor directeur-grootaandeelhouders

RBN Belastingadvies begeleidt aandeelhouders die tevens directeur zijn van hun BV. Aandeelhouders die, al dan niet tezamen met de partner, een belang hebben van 5% of meer in een kapitaalvennootschap (BV, NV en rechtspersonen naar buitenlands recht) krijgen te maken met de ingewikkelde aanmerkelijk belangwetgeving. Dividenden en winst op een aandelenverkoop worden in box 2 belast met 25%.

Ook van belang zijn de complexe meetrek- en meesleepregeling op grond waarvan een aandelenbezit van minder dan 5% toch tot een aanmerkelijk belang kan leiden. RBN Belastingadvies helpt DGA’s door deze regelingen heen om maximale belastingbesparing te realiseren.
Transacties tussen de DGA en zijn BV
Voorts worden DGA’s geconfronteerd met specifieke bepalingen als zij transacties aangaan met hun eigen BV. Zo geldt bijvoorbeeld voor de situatie waarin een aanmerkelijk belang-aandeelhouder geld leent aan zijn BV of een pand verhuurt aan zijn BV, dat de rente-inkomsten, respectievelijk de huurinkomsten niet vallen in box 3, maar in box 1, met haar progressieve tarieven (terbeschikkingstellingsregeling).

Fiscaal advies van startende ondernemingen en zelfstandigen zonder personeel

RBN Belastingadvies adviseert startende ondernemers ter zake van de fiscaal-juridische opzet van de onderneming. Daarbij zal de vraag zich voordoen in welke rechtsvorm de onderneming moet worden gedreven, namelijk als eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma (VOF), BV/NV, dan wel minder gebruikelijke rechtsvormen zoals de coöperatie, stichting of een buitenlandse rechtsvorm zoals een Limited Partnership of Trust. Minder gebruikelijke of buitenlandse rechtsvormen kunnen in bepaalde gevallen grote fiscale, juridische of commerciële voordelen bieden waar de meeste boekhouders of accountants niet bekend of ervaren mee zijn. RBN Belastingadvies heeft ruime ervaring in het verzorgen van fiscaal advies over de juiste rechtsvorm.

Voor startende ondernemers die hun onderneming gaan drijven als eenmanszaak, maatschap of VOF en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers), gelden specifieke fiscale ondernemersfaciliteiten. Om gebruik te kunnen maken van alle ondernemersfaciliteiten dient u te kwalificeren als zelfstandige ondernemer en te voldoen aan het urencriterium. Om als zelfstandige ondernemer te kwalificeren is het onder andere van belang dat u uw ondernemingswerkzaamheden verricht onder eigen naam, voor eigen verantwoordelijkheid, en voor eigen risico en dat u voldoende opdrachtgevers hebt. RBN Belastingadvies ziet erop toe dat zijn klanten optimaal gebruik maken van de beschikbare ondernemersfaciliteiten.

Met name ZZP’ers die maar een beperkt aantal opdrachtgevers hebben, of die voor hun voormalige werkgever werken, worden door de belastingdienst al snel aangemerkt als “schijnzelfstandigen” en krijgen dan niet de kwalificatie als ondernemer en ook geen ondernemersfaciliteiten. RBN Belastingadvies heeft ruime ervaring in het bijstaan van starters en ZZP’ers die in conflict zijn met de belastingdienst over hun kwalificatie als ondernemer.

Fiscaal advies over een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) (vervallen per 1 mei 2016)

Soms is het niet direct duidelijk of u voor de belastingheffing als ondernemer of als werknemer dient te worden aangemerkt. Als u als werknemer wordt aangemerkt moet uw opdrachtgever loonbelasting afdragen en premies voor werknemersverzekeringen en kunt u geen aanspraak maken op de ondernemersfaciliteiten en zakelijke aftrekposten.

Om onduidelijkheden voor uw opdrachtgever te voorkomen, kunt u bij de Belastingdienst een VAR aanvragen. Hierin staat of de inkomsten uit de werkzaamheden door de Belastingdienst worden beschouwd als winst uit onderneming (VAR WUO), loon uit dienstbetrekking bij de opdrachtgever, resultaat uit overige werkzaamheden (VAR ROW), of dat u als DGA (directeur-grootaandeelhouder) in dienst van uw vennootschap uw werkzaamheden verricht en dat uw vennootschap en niet de opdrachtgever geacht wordt uw werkgever te zijn (VAR DGA).

Het is voor de belastingheffing niet verplicht om een VAR aan te vragen, maar uw opdrachtgever kan dit van u eisen om zichzelf in te dekken tegen het risico dat hij voor u loonbelasting en premies voor werknemersverzekeringen moet afdragen. Als u hulp nodig heeft bij de aanvraag van een VAR-verklaring dan kan RBN Belastingadvies u daarbij helpen.

Fiscaal advies voor particulieren

RBN Belastingadvies verzorgt de aangifte inkomstenbelasting (IB) voor particulieren en geeft fiscaal advies over fiscale aangelegenheden waarmee particulieren te maken kunnen krijgen, zoals:

 • planning met het maximaliseren van de hypotheekrente aftrek voor de eigen woning (box 1) en eventueel het tweede pand (box 3)
 • vruchtgebruik en bloot eigendom
 • lijfrenten en koopsompolissen
 • pensioenen
 • fiscaal vermogensbeheer (bijvoorbeeld het gebruik maken van fiscale faciliteiten voor groene beleggingen)
 • gebruik maken van de inkeerregeling of de mogelijkheid om eerdere aangiften vrijwillig te verbeteren indien sprake is van niet opgegeven inkomsten of zwart geld. RBN Belastingadvies hanteert hierbij uiterste discretie en spant zich in om de verschuldigde belasting, rente en boete(s) tot een minimum te beperken.

U bent altijd welkom op ons kantoor in Zaandam voor een vrijblijvend gesprek over bovenstaande onderwerpen of andere, hierboven niet vermelde, onderwerpen. Desgewenst kunnen we ook geheel vrijblijvend bij u langskomen als u uit de omgeving van de Zaanstreek, Alkmaar, Purmerend of Amsterdam komt

U wilt een persoonlijk adviesgesprek?