DGA en echtscheiding

1. Ervaring met echtscheidingen van DGA’s

RBN Belastingadvies heeft uitgebreide ervaring in het bijstaan van directeur groot aandeelhouders (DGA’s) en hun partners die verwikkeld zijn in een scheiding.

Scheidingen zijn vaak treurige situaties, ze hebben ingrijpende emotionele impact voor de betrokken partners en kinderen.

Behalve deze emotionele impact, heeft een echtscheiding voor de betrokken partners vaak vergaande financiële gevolgen waardoor de financiële situatie voor de voormalige partners er na de echtscheiding totaal anders uit ziet dan ervoor. Het gaat dan met name om de impact van de verdeling van het gezamenlijke vermogen en het vaststellen van de hoogte van de alimentatie.

2. Veel voorkomende vragen bij een echtscheiding

De volgende vragen komen vaak aan de orde bij een echtscheiding, waarbij een van de ex-partners een DGA is:

  • Wie van de partners blijft er in de echtelijke woning wonen na de echtscheiding? Leidt de verkoop of overdracht van de echtelijke woning aan een van de partners (of aan een derde) in het kader van de echtscheiding tot de heffing van overdrachtsbelasting?
  • Wat zijn de gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek als bijvoorbeeld moet worden bijgeleend door de DGA om de woning over te nemen van zijn/haar ex-partner? Wat zijn de gevolgen als de DGA hiervoor leent van zijn eigen BV?
  • Wat gebeurt er met de aandelen in de BV van de DGA na een echtscheiding?
  • Wat is het bedrijf waard, hoe wordt dit bepaald en door wie?
  • Wat zijn de fiscale gevolgen van de verkoop van de aandelen van het bedrijf in het kader van de echtscheiding?
  • Hoe moet worden omgegaan met het in de BV opgebouwde pensioen van de DGA: moet (een deel daarvan) worden afgestort? Leidt afstorting tot vrijval van het opgebouwde pensioen of andere fiscale claims?
  • Het loon van een DGA is veel meer aan risico onderhevig dan dat van een “reguliere” werknemer in een groot bedrijf: de betaling van het salaris van een DGA is immers afhankelijk van de financiële continuïteit van zijn BV. Bovendien ligt het loon van de DGA soms lager dan dat van een “reguliere” werknemer vanwege fiscale redenen: een lager loon bewerkstelligt immers belastinguitstel. Hoe dient in de situatie van een echtscheiding, rekening houdend met deze verschillen met regulier loon, het loon van de DGA te worden benaderd voor de bepaling van de hoogte van alimentatie?

Als u met dit soort vragen worstelt, dan kunt u altijd contact opnemen met RBN Belastingadvies in Zaandam.

3. Zowel de DGA als de ex-partner van de DGA helpen wij bij een echtscheiding

RBN Belastingadvies kan u als DGA of als ex-partner van een DGA helpen om de fiscale gevolgen van uw echtscheiding in kaart te brengen.

Ook adviseren wij DGA’s en hun partners op cijfermatig gebied bij de waardebepaling en de verdeling van bijvoorbeeld het bedrijf of het pensioen. Wij kunnen DGA’s bijstaan zodat zij zeker weten dat ze niet teveel overdragen aan hun ex-partner. Ex-partners van DGA’s die menen te worden benadeeld, kunnen wij ook bijstaan. Als zij menen te worden benadeeld door de DGA, kunnen we de ex-partner helpen een maximale claim te onderbouwen tijdens de echtscheiding-procedure.

Uiteraard kunnen wij bij een echtscheiding niet beide partijen bijstaan, tenzij de partners hier gezamenlijk voor kiezen en gezamenlijk een redelijke verdeling willen bewerkstelligen.

Meer informatie over onze diensten?