Bezwaarschrift

De belastingadviseurs van RBN Belastingadvies helpen regelmatig cliënten bij het opstellen van een bezwaarschrift. Ondernemers en particulieren die raad en bijstand nodig hebben in conflicten met de Belastingdienst kunnen bij RBN Belastingadvies terecht. RBN Belastingadvies helpt bijvoorbeeld wanneer de Belastingdienst is afgeweken van uw aangifte en een hogere belastingaanslag heeft opgelegd. Ook helpen de belastingadviseurs van RBN Belastingadvies u met een bezwaarschrift in gevallen waarin de belastingdienst een navorderingsaanslag en een boete heeft opgelegd, bijvoorbeeld omdat verondersteld wordt dat u te weinig inkomsten heeft opgegeven.

Ga op tijd in bezwaar

U dient er rekening mee te houden op tijd bezwaar in te (laten) stellen. Tegen een belastingaanslag dient binnen 6 weken na de datum van de aanslag bezwaar te worden ingesteld. De belastingdienst stuurt binnen 6 weken nadat zij het bezwaarschrift hebben ontvangen, een beslissing.

Als u uw beslissing om in bezwaar te gaan lang heeft uitgesteld, en er nog maar weinig tijd is en u niet weet wat u moet doen, kom dan langs bij het kantoor van RBN Belastingadvies in Zaandam. De belastingadviseurs van RBN Belastingadvies zorgen ervoor dat u uw rechten niet verliest en dat u extra tijd krijgt van de belastingdienst.

Onredelijke opstelling van de belastingdienst

In sommige zaken heeft de Belastingdienst zich vastgebeten in haar standpunt en worden alle mogelijke argumenten van stal gehaald om een hogere belastingaanslag in stand te houden, terwijl dit eigenlijk niet strookt met de feitelijke situatie. De belastingplichtige is hiervan de dupe maar heeft veelal niet de fiscaal-juridische expertise om weerwoord te geven tegen de soms zeer onredelijke argumenten van de Belastingdienst. Ook de meeste boekhouders en accountants zijn niet voldoende uitgerust om uw fiscale rechten veilig te stellen en op gelijk niveau met de fiscus in discussie te gaan.

Zo kunnen veel zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) die maar een beperkt aantal opdrachtgevers hebben, zoals ZZP’ers in de zorg of ZZP’ers die met name voor hun voormalige werkgever werken, rekenen op extra controle door de Belastingdienst en afwijkingen van hun belastingaangifte. De Belastingdienst is er namelijk op gericht zogenoemde “schijnzelfstandigen” of “vermomde arbeidskrachten” aan te pakken. Als u als ZZP’er niet meer als ondernemer wordt beschouwd maar als werknemer (in dienst van uw voornaamste opdrachtgever) dan verliest u uw recht op de ondernemersfaciliteiten en uw fiscale aftrek van kosten die u in het kader van uw onderneming heeft gemaakt.

Scherp optreden en een goede regeling treffen

De belastingadviseurs van RBN Belastingadvies helpen u in dergelijke gevallen en zetten enerzijds scherp in om in dergelijke gevallen de onredelijke argumenten van de fiscus bloot te leggen, maar zijn anderzijds ook pragmatisch en trachten, waar mogelijk, met de Belastingdienst een goede regeling te treffen, zodat u snel zekerheid heeft en weer door kunt gaan met uw onderneming. De ervaring leert dat een goede regeling het best bereikt kan worden wanneer de Belastingdienst weet dat een belastingplichtige wordt ondersteund door een belastingadviseur die goed in staat is om, indien nodig, te procederen.

Als u in een conflict verkeert met de Belastingdienst en twijfelt of uw boekhouder of accountant de meest geschikte persoon is voor het opstellen van een bezwaarschrift, de mondelinge toelichting bij een bezwaarprocedure of een procedure bij de rechtbank of het gerechtshof, dan bent u altijd welkom op ons kantoor in Zaandam voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden (als uw bedrijf in de Zaanstreek, Alkmaar of Amsterdam is gevestigd kan ook een afspraak op uw kantoor worden gemaakt).

Meer informatie over onze dienten?