Directeur-aandeelhouders

RBN Belastingadvies begeleidt aandeelhouders die tevens directeur zijn van hun BV. Aandeelhouders die, al dan niet tezamen met de partner, een belang hebben van 5% of meer in een kapitaalvennootschap (BV, NV en rechtspersonen naar buitenlands recht) krijgen te maken met de ingewikkelde aanmerkelijk belangwetgeving.

Dividenden en winst op een aandelenverkoop worden in box 2 belast met 25%.

Voorts gelden diverse specifieke bepalingen.

Zo geldt bijvoorbeeld voor de situatie waarin een aanmerkelijk belang-aandeelhouder geld leent aan zijn BV of daaraan een pand verhuurt, dat de rente-inkomsten, respectievelijk de huurinkomsten niet vallen in box 3, maar in box 1 met haar progressieve tarieven.
Ook noemenswaardig zijn de complexe meetrek- en meesleepregeling op grond waarvan een aandelenbezit van minder dan 5% toch tot een aanmerkelijk belang kan leiden.

Meer informatie over onze diensten?