Eigen bedrijf starten

1. Inleiding: eigen bedrijf starten

Wilt u een eigen bedrijf starten? Dan bent u bij RBN Belastingadvies aan het juiste adres. RBN Belastingadvies heeft veel cliënten die een eigen bedrijf starten.

2. Ondernemingsplan

Als u een eigen bedrijf gaat starten dan is het in de eerste plaats van belang dat u uw ideeën over het te starten bedrijf zo concreet mogelijk uitwerkt in een ondernemingsplan. Hierin gaat u in op wat u precies wilt gaan doen, waar u uw bedrijf wilt gaat vestigen, in welke rechtsvorm u dat wilt gaan doen, u onderzoekt de markt en de vraag hoe u aan klanten zult gaan komen en u probeert in te schatten hoeveel geld u nodig heeft om uw plannen van de grond te krijgen en hoeveel u met uw bedrijf verwacht te gaan verdienen.

Een ondernemingsplan is in de eerste plaats voor u zelf van belang om beter voorbereid aan de slag te gaan en om verrassingen tijdens het starten van het eigen bedrijf zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast is het voor het verkrijgen van een lening bij de bank vaak vereist dat u een ondernemingsplan overlegt.

U kunt een ondernemingsplan veelal het beste zelf schrijven aangezien u zelf vaak het beste weet wat u precies wilt gaan doen met uw bedrijf. Maar als u toch graag hulp hebt bij het opstellen van een ondernemingsplan of cijfermatige ondersteuning wilt bij het opstellen van uw ondernemersplan, dan helpt RBN Belastingadvies u hier graag mee.

3. Kiezen van de juiste rechtsvorm

Een eigen bedrijf starten gaat dikwijls in de vorm van een eenmanszaak, zonder dat vooraf een weloverwogen keuze wordt gemaakt over de fiscaal-juridische opzet waarin de onderneming het best zou kunnen worden gedreven. De keuze voor de meest geschikte rechtsvorm voor uw bedrijf, hangt af van de concrete situatie. Met name de juridische aansprakelijkheid en de fiscale gevolgen spelen een centrale rol bij het maken van een keuze voor de rechtsvorm.

De keuze voor een eenmanszaak is in veel gevallen de meest voor de hand liggende als u een eigen bedrijf wilt starten vanwege de mogelijkheid gebruik te maken van fiscale ondernemingsfaciliteiten. Soms is echter een andere rechtsvorm meer geschikt, bijvoorbeeld een BV als u verwacht aanzienlijke aansprakelijkheidsrisico’s te lopen of een maatschap of vennootschap onder firma als u nauw gaat samenwerken met anderen. Ook de coöperatie kan interessant zijn in bepaalde situaties en het gebruik van een buitenlandse rechtsvorm kan in sommige situaties ook zeer aantrekkelijk zijn.

4. Eigen bedrijf starten èn inschrijven

Een eigen bedrijf starten vereist dat u zich bij de Kamer van Koophandel inschrijft. U moet deze inschrijving uiterlijk 1 week nadat u gestart bent met het bedrijf doen bij de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel geeft uw gegevens automatisch door aan de Belastingdienst. Dat betekent dat u niet apart naar de Belastingdienst hoeft te gaan om uw bedrijf aan te melden. Nadat u bent ingeschreven krijgt u brieven van de belastingdienst met codes om digitaal aangifte te kunnen doen. Ook krijgt u van de Belastingdienst per brief een btw-nummer. Veelal zult u ieder kwartaal aangifte BTW moeten doen. Ook als u nog niet gestart bent met uw activiteiten en nog geen omzet genereert, moet u, als u eenmaal een BTW-nummer heeft gekregen in beginsel ieder kwartaal aangifte doen. RBN Belastingadvies kan u altijd helpen met uw BTW-aangiftes en de administratie voor u geheel uit handen nemen, zodat u zich optimaal kunt concentreren op de opbouw van uw nieuwe bedrijf!

5. Wij zien toe op optimaal gebruik van fiscale ondernemersfaciliteiten

Voor kwalificerende ondernemers die een eigen bedrijf starten als eenmanszaak gelden specifieke fiscale ondernemersfaciliteiten (bijvoorbeeld de startersaftrek) naast de reguliere ondernemersfaciliteiten (bijvoorbeeld zelfstandigenaftrek). Ons kantoor ziet erop toe dat optimaal gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare fiscale ondernemersfaciliteiten en fiscale investeringsfaciliteiten (zoals de kleinschaligheids-investeringsaftrek).

6. Een eigen bedrijf starten en het belang van een VAR-verklaring

Wanneer u gaat uw eigen bedrijf gaat starten als freelancer of als ZZP’er (zelfstandige zonder personeel) dan gaat u zonder dat sprake is van een dienstverband werken voor meerdere opdrachtgevers. Bijvoorbeeld: een eigen bedrijf starten als zelfstandige timmerman of fotograaf.

U loopt soms het risico als ZZP’er dat uw werkzaamheden worden aangemerkt als een verkapt dienstverband wanneer uw situatie sterk lijkt op die van een dienstbetrekking. Dit is veelal het geval wanneer u een zeer beperkt aantal opdrachtgevers, of slechts één opdrachtgever, heeft waar u volledig van afhankelijk bent voor uw inkomen.

Het risico bestaat dan dat de Belastingdienst u als werknemer ziet en uw belastingaangifte zal corrigeren: uw zakelijke aftrekposten zullen dan worden geschrapt door de Belastingdienst evenals de door u geclaimde fiscale ondernemersfaciliteiten en uw opdrachtgever kan worden geconfronteerd met een naheffing loonbelasting (die hij weer op u als ZZP’er kan verhalen). De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR-verklaring) helpt om onzekerheid hierover weg te nemen. Met een VAR-verklaring kunt u ten opzichte van uw opdrachtgevers aantonen dat u ondernemer bent en zo geeft u uw opdrachtgever de zekerheid dat zij terzake van uw werkzaamheden niet worden geconfronteerd met naheffing van loonheffingen.

Wilt u succesvol een eigen bedrijf starten en direct een VAR-verklaring regelen om uw potentiële opdrachtgevers gerust te stellen? RBN Belastingadvies helpt u snel met uw VAR-verklaring.

Meer informatie over onze diensten?