Bedrijfswaardering

1. Inleiding

Als directeur grootaandeelhouder (DGA) krijgt u regelmatig te maken met de vraag hoeveel uw bedrijf waard is.

De meest voor de hand liggende situatie waarin bedrijfswaardering een rol speelt, is wanneer u uw bedrijf wilt gaan verkopen of als u een ander bedrijf wilt gaan overnemen. Maar niet alleen in het geval van een voorgenomen bedrijfsoverdracht speelt bedrijfswaardering een rol. Ook wanneer u als DGA bijvoorbeeld in een scheiding bent verwikkeld, dienen de aandelen van uw bedrijf te worden gewaardeerd. Dit is namelijk van belang om de hoogte van het bedrag te bepalen dat u als DGA verschuldigd bent aan uw ex-partner voor de overname van de aandelen (ervan uitgaande dat u in gemeenschap van goederen bent gehuwd).

2. Onze aanpak van bedrijfswaardering

Bedrijfswaardering is een vak apart en daarvoor kunt u het best naar een specialist gaan met verstand van cijfers en economische achtergrond: RBN Belastingadvies heeft die economische en fiscale expertise in huis en is een zeer geschikte partner voor bedrijfswaarderingen.

Het proces van de bedrijfswaardering start vanuit bestaande financiële gegevens, zoals de jaarrekeningen, management rapportages en gesprekken met de opdrachtgever. In zijn algemeenheid wordt voor de bedrijfswaardering gekeken naar de toekomstverwachtingen van het bedrijf en er wordt een inschatting gemaakt van het risicoprofiel van het bedrijf en de wijze waarop het bedrijf is gefinancierd. Er worden vervolgens projecties gemaakt van de verwachte toekomstige kasstromen en op basis daarvan wordt de huidige bedrijfswaarde berekend. Alle informatie wordt helder en inzichtelijk uiteengezet in een waarderingsrapport. Door onze praktische, eenvoudige en beknopte aanpak houden we de kosten van het waarderingsproces beperkt. Het waarderingsrapport vormt een zeer krachtige basis voor onderhandelingen in het kader van bijvoorbeeld een bedrijfsovername of de onderhandeling over de overnameprijs van de aandelen kader van een echtscheiding.

3. Fiscale constructies en bedrijfswaardering

Soms wordt de bedrijfswaardering bemoeilijkt doordat fiscale constructies zijn toegepast door het bedrijf om minder belasting te betalen: zo kunnen bijvoorbeeld kosten zijn opgevoerd in de administratie van het bedrijf die een sterk privé-element in zich hebben: door het opvoeren van dergelijke kosten wordt wellicht de belastingdruk verminderd, maar als men de betreffende cijfers niet corrigeert dan zal de bedrijfswaarde hierdoor veel lager lijken dan daadwerkelijk het geval is. Als DGA en verkoper van uw bedrijf kunt u hierdoor bij de bedrijfswaardering sterk worden benadeeld. Aan de andere kant kunt u, als u zelf een bedrijf wilt overnemen, benadeeld worden als bij de bedrijfswaardering geen rekening is gehouden met fiscale claims (toekomstige belastingverplichtingen) bij het over te nemen bedrijf. Als deze fiscale claims niet worden onderkend, dan wordt de bedrijfswaarde te hoog vastgesteld en betaalt u teveel voor het over te nemen bedrijf. Er zijn nog vele andere fiscale constructies en claims die de bedrijfswaardering beïnvloeden.

RBN Belastingadvies is door zijn fiscale en economische expertise zeer geschikt om u te helpen op het gebied van bedrijfswaardering en om snel de fiscale constructies en claims te onderkennen die de bedrijfswaardering beïnvloeden. U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken op ons kantoor in Zaandam voor een gesprek over de manieren waarop wij u kunnen helpen op het gebied van bedrijfswaardering.

Meer informatie over onze diensten?