Fiscale ondernemersfaciliteiten en investeringsfaciliteiten

RBN Belastingadvies zorgt ervoor dat eenmanszaken, alsmede firma’s en maatschappen tussen natuurlijke personen maximaal gebruik maken van de fiscale aftrekfaciliteiten, waarbij moet worden gedacht aan:

  • ondernemersaftrek, bestaande uit: – zelfstandigenaftrek – startersaftrek – meewerkaftrek – speur & ontwikkelingsaftrek – stakingsaftrek
  • De MKB-winstvrijstelling. Deze regeling zorgt ervoor dat u uw winst, na deze te verminderen met aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek, kunt verminderen met een extra aftrekpost van 14%.
  • fiscale oudedagsreserve
  • willekeurige afschrijving (voor startende ondernemingen)

Urencriterium

Om toegang te krijgen tot sommige fiscale ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, moet u als ondernemer/ZZP’er minimaal 1225 uur besteden aan uw bedrijf (urencriterium). De gedachte achter het urencriterium is dat deze aftrekposten alleen beschikbaar zouden moeten zijn voor zelfstandigen voor wie ondernemen de belangrijkste bezigheid is.

Voor sommige ondernemersfaciliteiten, zoals de MKB-winstvrijstelling, geldt het urencriterium niet.

Fiscale investeringsfaciliteiten die openstaan voor zowel ondernemers/ZZP’ers als bedrijven, zoals BV’s/NV’s:

Als u bepaalde investeringen doet kunt u bij de winstbepaling gebruik maken van de volgende algemene investeringsfaciliteiten (ook als u als ondernemer/ZZP’er niet voldoet aan het urencriterium):

  • herinvesteringsreserve
  • investeringsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek

Als u als ondernemer uw energierekening wilt verminderen, bijvoorbeeld door de aankoop van zonnepanelen of een warmtepomp, dan kunt u dit fiscaal zeer voordelig doen door gebruik te maken van de energie-investeringsaftrek. Bij een goede planning kan de energieinvesteringsaftrek van 41,5% geclaimd worden in combinatie met de kleinschaligheids-investeringsaftrek van 28%.
RBN Belastingadvies heeft ervaring in de begeleiding van ondernemers die fiscaal voordelig willen investeren in energie-besparende bedrijfsmiddelen en heeft ook cliënten die zich bezig houden met de verkoop van zonnepanelen en warmtepompen. Als u dergelijke investeringen heeft gedaan en niet zeker bent of uw boekhouder of accountant de fiscale faciliteiten optimaal heeft opgevoerd in uw belastingaangifte, dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken op ons kantoor in Zaandam voor een fiscale scan om uw aangifte te laten controleren.
Welke aftrekmogelijkheden heeft u als u ZZP’er bent en niet wordt gekwalificeerd als ondernemer?

Als u niet in loondienst bent bij uw opdrachtgever maar door de Belastingdienst ook niet wordt aangemerkt als ondernemer, dan worden uw inkomsten aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden. De fiscale faciliteiten voor ondernemers kunt u dan niet benutten. De zakelijke kosten die u maakt om uw opdrachten te verkrijgen of te volbrengen, kunt u wel in aftrek brengen wanneer u als ZZP’er resultaat uit overige werkzaamheden geniet.

RBN Belastingadvies is een belastingadvieskantoor met een ruime ervaring in de begeleiding van ZZP’ers en zorgt ervoor dat alle mogelijke aftrekposten en fiscale faciliteiten voor u geclaimd worden. Ook verzorgen wij vanuit ons kantoor in Zaandam, indien gewenst, uw gehele boekhouding/administratie, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken of u aftrekposten of fiscale faciliteiten vergeet te claimen. Bent u nog op zoek naar een betaalbare belastingadviseur of boekhouder in de omgeving van Amsterdam, de Zaanstreek, Alkmaar of Purmerend? Neem dan gerust contact op met RBN Belastingadvies voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Voor innovatieve (technologie) bedrijven: de innovatiebox (patent box)
Investeert u in nieuwe ontwikkelingen waarvoor uw bedrijf een octrooi krijgt of in scholing en ontwikkeling van nieuwe technologie/apps/andere tools, dan krijgt u de mogelijkheid om over de hiermee samenhangende winst minder belasting te betalen op grond van de zogenoemde innovatiebox-regeling. Deze regeling geldt enkel voor bedrijven die worden belast met vennootschapsbelasting en bewerkstelligt dat uw bedrijf nog slechts 5% vennootschapsbelasting betaalt over de winst die samenhangt met innovatieve activiteiten. Doet u als IB-ondernemer innovatieve activiteiten, dan krijgt u een hogere ondernemersaftrek.

Meer informatie over onze diensten?